Staročeská sbírka Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. obsahuje soubor mikrofilmů a fotokopií jazykově staroslověnských, staročeských i latinských rukopisů a tisků z fondů domácích i zahraničních knihoven (více než 163 tisíc polí mikrofilmů a 155 tisíc fotokopií). Mezi důležité celky patří především díla Jana Husa, J. A. Komenského a středověké kroniky včetně např. autografu Zbraslavské kroniky Petra Žitavského z fondu Vatikánské knihovny.

Katalog obsahuje naskenované kartotéční lístky a jejich OCR přepis, dle nějž je případně možno vyhledávat. Lístky jsou uspořádány podle místa původu rukopisu/tisku (sídlo a instituce uložení) a abecedně dle názvu díla či jména autora. Vzhledem k rozdílné kvalitě OCR přepisu doporučujeme kombinovat hledané slovo ve verzi s diakritikou i bez diakritiky, latinskou podobu slova apod.

Zájemci o objednávku materiálů ze Staročeské sbírky k prezenčnímu studiu v knihovně ÚČL AV ČR nechť se obrátí na email starocech@ucl.cas.cz a do objednávky uvedou signaturu a název požadovaného materiálu. Před návštěvou studovny je třeba vyčkat na potvrzující mail o tom, že je daný materiál připraven ke studiu. V případě existence mikrofilmu i fotokopií jsou z důvodu lepší kvality i ochrany sbírky přednostně půjčovány fotokopie.