Katalog

Základní členění lístků v systému RETROBI odpovídá výchozímu členění původní lístkové kartotéky Staročeské sbírky (srov. Popis řazení katalogu).

Úrovně katalogu

Pro zobrazení jednotlivého lístku je třeba nejprve zvolit požadovanou část katalogu, poté příslušné písmeno a konkrétní skupinu. Po zvolení jednotlivé skupiny získá uživatel přístup k náhledům jednotlivých lístků, jimiž může listovat po stovkách (zobrazen vždy 1. lístek jednotlivé stovky, tj. 1., 101., 201.,...), desítkách (zobrazen vždy 1. lístek jednotlivé desítky, tj. 1., 11., 21., ...), jednotkách (zobrazen vždy 1.,2., .... 10., lístek dané desítky lístků) až po úroveň jednotlivého lístku. V obdobně řešených krocích je možno vrátit se vždy o řád zpět.

Průchod katalogem/Navigační lišta

Při průchodu katalogem se může uživatel zároveň z téhož místa posunout o jeden lístek (desítku, stovku, ... ) vpřed či vzad, automaticky je možno přejít na první či poslední lístek dané skupiny či přesunout se o celou skupinu či písmeno vpřed či vzad. Pomocí rolovací nabídky (v liště nahoře uprostřed) je možné odskočit na výpis skupin jakéhokoli písmene libovolné části katalogu. Zároveň jsou uživateli průběžně nabízeny možnosti další práce se systémem, v tom zejména možnost ukládat lístek, souvislou řadu lístků, celou skupinu či celé písmeno do schránky, popř. jej z ní odebrat. K dispozici je i volba pro tisk a odkaz na příslušnou část nápovědy.

Možnosti zobrazení

Zobrazení lístků v katalogu si může uživatel individuálně nastavit: je možno zvolit počet zobrazených lístků na stránku (v tomto případě se desítkový průchod katalogem mění) a režim zobrazení jednotlivých lístků. Zde může uživatel volit mezi originálními a tzv. syntetickými lístky, tj. lístky vzniklými na základě zkontrolovaných uživatelských přepisů (viz Uživatelská editace). U obou je možnost zvolit náhled celého lístku, popř. ořez horní poloviny. Lístky je možno zobrazit též jako textové přepisy či jako přehledovou tabulku základních údajů o jednotlivých lístcích (počet obrázků, případné editované přepisy k dispozici atp.). Ve spodní části stránky se objevuje tabulka se souhrnnými statistikami pro právě zobrazené lístky. Režim zobrazení je možno kdykoli pozměnit. Pro větší přehlednost je možné též redukovat navigační lištu na tzv. kompaktní zobrazení (pouze základní funkce pro pohyb v katalogu).

Rozcestník